ХГ "Проф. Илия Петров"
Художествена галерия в град Разград

Златка Пентова - живопис и Атанас Колев скулптура

Художниците Златка Пентова - живопис и Атанас Колев скулптура показаха  част от своето творчество в залите на художествената галерия.