ХГ "Проф. Илия Петров"

Художествена галерия в град Разград

Художествена галерия Проф. Илия Петров е открита на 11.05.1972 година в град Разград. Днес тя притежава фонд от над 4000 произведения на изобразителното изкуство, датиращи от IX и ХХ век. 

Създадена  с цел издирване, съхранение и популяризиране на българското изобразително изкуство сред гражданите на Лудогорието, от своето създаване /22.05.1972 г./ до днес, Художествена галерия „ Професор Илия Петров”  в гр. Разград е културен  институт с водеща роля в развитието на града и региона. 

Галерията притежава големи колекции от картини на  художниците : Драган Данаилов, Георги Йорданов, Максим Цанков, Коста Петров, Йордан Петров.ХГ„ Професор Илия Петров” съхранява  произведения на известни български художници: Илия Петров, Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев, Данаил Дечев, Стоян Венев, Васил Стоилов, Иван Фунев, както и картини от художниците,  творили през  последните десетилетия на ХХ век. 

Творчеството на художниците Максим Цанков и Драган Даниилов, получили художествено образование в академия „Албертина” гр.Торино, Италия е представено в отделни зали.

Международна изложба карикатура, Национална изложба „Лудогорие”, Международен пленер „Мистика и реалност”, гостуващи колекции от галерии от страната, персонални изложби на съвременни  художници, работа с малките художници, привличат посетители от страната и чужбина. В залите на галерията се провеждат събития с обществено значение: церемонии за връчване на награди на дейци на културата и образованието, брачни ритуали и други.