ХГ "Проф. Илия Петров"
Художествена галерия в град Разград

Подготовка и журиране на НИ "Лудогорие" 2017