ХГ "Проф. Илия Петров"
Художествена галерия в град Разград

Откриване на изложба живопис - Стефан Бобев (1933-1993)

Откриване на изложба живопис - Стефан Бобев (1933-1993)

Роден е в село Побит камък в семейството на предприемач. Завършва икономика.
Още от ученик проявявал усет към естетиката и изяществото във всяка сфера от живота.
Изписал е "Завета към бъдещето поколение", послание, което е поставено в сградата на ДПП"Васил Коларов" на 01.08.1975г. Капсулата е отворена на 08.02.2018г.
През активния си творчески период е изготвял много рекламни материали. Участвал е в окръжни и национални изложби. Творбите му се отличават с типичен почерк и колорит.

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

e-razgrad.bg

Ekip 7

kiss 13