ХГ "Проф. Илия Петров"
Художествена галерия в град Разград

Откриване на фотоизложби "Разрушение и съзидание" и "И днес йощ Балканът...".

Фотоси, носещи в себе си миналото, съхранявайки го за тези, които не искат да бъде забравено!

 

"Разрушение и съзидание"

                                                                               

 

"И днес йощ Балканът..."