Google PlusFacebook
ХГ Проф. Илия Петров
Художествена галерия в град Разград

Статут и форма за участие НИ"Лудогорие" 2021

 

 

Национална изложба „Лудогорие” е едно от значимите културни събития на град Разград. Организира се на всеки две години, като последните издания са и с международно участие.
Oрганизатори на НИ"Лудогорие"2021 са Министерство на културата, Съюз на българските художници, Община Разград и Художествена галерия „Проф. Илия Петров”.
Национална изложба „Лудогорие” е подходящо поле за изява както за по-млади автори, така и за изявени и утвърдили се майстори на четката.


The National Exhibition "Ludogorie" is one of the significant cultural events of Razgrad. It is organized every two years, the latest editions are also with international participate.
The organizers of the National Exhibition” Ludogorie” 2019 are the Ministry of Culture, the Union of Bulgarian Artists, Razgrad Municipality and the Art Gallery "Prof. Ilyia Petrov ".
The National Exhibition "Ludogorie" is a suitable field for expression for younger authors as well as prominent and established brush masters.

 

 МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:

 

СТАТУТ BG:   НИ"Лудогорие" 2021 

 

СТАТУТ ENG: НИ"Лудогорие" 2021

 

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ:  НИ"Лудогорие" 2021   +  биография