Google PlusFacebook
ХГ Проф. Илия Петров
Художествена галерия в град Разград

Списък на участниците в НИ "ЛУДОГОРИЕ" 2019

ЖИВОПИС

АВТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Анастасия  Тонкова

„Потрети I”

Ангел Гаджев

„Край реката”

Ангел Гаджев

„Пейзаж с къщи”

Анелия Николова Райкова

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ЖИВОПИС

„Част 3-та: Копнежът”

Анелия Николова Райкова

„Маршрути в трепета на утрото”

Анелия Николова Райкова

„Деликатният  флирт на прилива”

Анета Краева

„Утро”

Антон Антонов

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ЖИВОПИС

„Впечатления І”

Антон Антонов

„Впечатления ІІ”

Антон Гошев

„Угари на разсъмване І”

Антон Гошев

„Угари на разсъмване ІІ”

Антон Костадинов Мавродиев

„Тополи”

Антонина Фалей

„Ведущая нить1‘‘

Антонина Фалей

„Ведущая нить 2‘‘

Антонина Фалей

„Ведущая нить 3‘‘

Бисер Янков Лазаров

„Бавно свечеряване”

Бисер Янков Лазаров

„Старото шосе”

Бисера Вълева

„След сезон І”

Бисера Вълева

„След сезон ІІ”

Благовеста Петкова Желязкова

„Пробуждане I”

Благовеста Петкова Желязкова

„Пробуждане II”

Благовеста Петкова Желязкова

„Пробуждане III”

Борис Желев

„Равновесие”

Борислава Георгиева Захариева

„Нашествие І”

Боряна Георгиева Чапърова

„Древен ритуал ІІ”

Валентин Топалов

„Интериор I”

Валентин Топалов

„Интериор II”

Валя Атанасова Георгиева

„Без заглавие”

Владимир Димитров Аврамов

„Къпането на жълтия слон”

Владимир Димитров Аврамов

„Титан”

Владимир Димитров Аврамов

„Да изкопаеш щастие”

Галина  Литвин-Костадинова

„Паралелни светове”

Ганка Славова

„Дежавю I”

Ганка Славова

„Дежавю II”

Ганчо Карабаджаков

„Нищо”

Георги Динев

‘‘Зависими пространства‘‘

Георги Георгиев

„Модулация”

Георги Георгиев

„Паралелни тоналности”

Гинка Димова

„Аксесоар ІІІ”

Даниела Ефремова

„Самота”

Даниела Рачева

„Единство”

Деян Христов Йорданов

„Капански капак”

Диана Йорданова

„Разсъмване”

Диана Йорданова

„Озарена нощ”

Димитър Петров

НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС

„Преди възкресение I”

Димитър Петров

„Преди възкресение II”

Димитър Янков

„Мисия мезопланети-11”

Димитър Янков

„Мезопланети-7”

Димка Добрева Ставрева

„Индиго”

Димка Добрева Ставрева

„Над морето”

Долорес Дилова

„След лятото І”

Долорес Дилова

„След лятото ІІ”

Дончо Асенов Захариев

„Съзерцание І”

Дончо Асенов Захариев

„Съзерцание ІІ”

Евгени Веселинов Недев

„Полъх”

Елица Бенева

„Джаз ІІ”

Жанет Левродашка

„Златната рибка”

Здравко Батембергски

„Есенен натюрморт”

Здравко Батембергски

„Лято”

Здравко Тошев Тошев

„Плодородни поля”

Иван Стойчев

„Архитектура на цвета”

Иван Стойчев

„Топология I”

Иван Шишков

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ЖИВОПИС

„Лудогорие 1”

Иван Шишков

„Лудогорие 2”

Иван Шишков

„Лудогорие 3”

Ивелин Стоянов

„Релакс - 1”

Ивелин Стоянов

„Релакс - 2”

Ивелина Петрова Иванова

„Част от времето”

Ивелина Петрова Иванова

НАГРАДА НА СБХ - София

„Писмо до пролетта”

Камбер Камбер

„Музика в червено”

Катя Колева Христова

„Бурканче за светулки”

Катя Колева Христова

„Бабино лято”

Кольо Господинов Костов

„Пейзаж І”

Кольо Господинов Костов

„Пейзаж ІІ”

Константин Дончев

„На реката”

Константин Дончев

„Към реката”

Константин Сребров Анастасов

„Тотем”

Лора Янева

„Символи”

Любен Генов

„Колористична импровизация I”

Любен Генов

„Колористична импровизация II”

Мария Николова Игнатова

‘‘ Да усетиш тишината‘‘

Манол Панчов Панчовски

„Нощни акорди I”

Манол Панчов Панчовски

„Нощни акорди II”

Мартин Маринов

„Носталгично І”

Мартина Караиванова

„Началото”

Мартина Караиванова

„Изгревът”

Мариета Конова

„Интериор от къщата на Густав Моро”

Мариета Конова

„Ателие на Сузанне Валадон”

Мария Александрова Алексиева

„Пазителят на дома”

Милена Кирилова Младенова

„Между деня и нощта”

Милена Кирилова Младенова

„По залез…преди изгрев”

Милчо Талев

„Пътят”

Мюриъл Масин (Франция)

„Главата надолу”

Наташа Ноева

НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР

(МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА)

„Дом”

Наташа Ноева

„Хоризонт”

Наташа Ноева

„Устрем”

Николай Милчев Тодоров

„Тайнство –Магура ХІІІ”

Николай Милчев Тодоров

„Тайнство –Магура ХІV”

Никола Певичаров

„Бъдник”

Никола Певичаров

„Притча”

Нели Димитрова

„Без име 2”

Николай Добрев

„Олтар на любовта”

Николай Добрев

„Олтар на мъдростта”

Николай Ханзъров

„Идентичност I”

Николай Ханзъров

„Идентичност III”

Нина Русева

„Вихър”

Орхан Исмаил

„Пейзаж I”

Орхан Исмаил

„Пейзаж II”

Павел Михов Михов

„Траектории на духа”

Павлина Копано

„Усещане за лекота I”

Павлина Копано

„Усещане за лекота II”

Павлина Копано

„Усещане за лекота III”

Павлина Сърбова

„Толкова близо, толкова далеч”

Петър Арнаудов

‘‘Композиция‘‘

Петко Антонов

„Лунна пътека”

Петко Антонов

„Полет в утрото”

Петър Атанасов Петров

„Светещи градове І”

Петър Атанасов Петров

„Светещи градове ІІ”

Пламен Кирилов Кирилов

„Някъде във времето ІV”

Пламен Кирилов Кирилов

„Някъде във времето V”

Пламен Проданов

„Кръстословица в жълто”

Пламен Проданов

„Кръстословица в зелено”

Роджер Краев

„Прелитане”

Росен Пенчев Дончев

„Летящи обекти II”

Росица Валентинова Йорданова

„Първично”

Росица Валентинова Йорданова

„Отмити надежди”

Румен Атанасов

‘‘Живописна скица от природата 1‘‘

Румен Атанасов

‘‘Живописна скица от природата 2‘‘

Румен Димитров Петков

‘‘ Врата‘‘

Румен Димитров Петков

‘‘Улица‘‘

Румен Райнов

„Артефакти”

Румяна Живкова

„Санторини”

Руси Динев Куртлаков

„Алея”

Руси Динев Куртлаков

„Петуний”

Светлозар Недев

Цикъл „Адаптивна реалност” I

Силвия Л. Стратиева

„Ефектът на пеперудата”

Силвия Л. Стратиева

„Съседът”

Снежана Велинова

„Ключ към бъдещето”

Спас Костадинов Цветков

„Размисъл”

Стоян Евтимов

„Разговор”

Стоян Евтимов

„Прегръдка”

Стоян Кирилов Божкилов

„Сватба”

Стоян Кирилов Божкилов

„Рождество”

Таня Вълева Стоянова

„Море и бряг”

Тодор Тодоров

‘‘Двор‘‘

Тодор Тодоров

‘‘Талян‘‘

Татяна Полихронова

„Разпиляно І”

Татяна Полихронова

„Разпиляно ІІ”

Тодор Делев

„Червен ІІ”

Тодор Захариев

„Ята – ден III”

Тодор Захариев

„Ята – ден V”

Траяна Иванова Панайотова

„Нереален ден І”

Траяна Иванова Панайотова

„Нереален ден ІІ”

Фахрие Камбер Мустафа

„Загадка”

Христо Нанев Генев

„По петляно време”

Христо Николов

„Енигма – 018”

Христо Николов

„Композиция 686”

Цвета Ненкова Марова

„Птицата 2”

Цвета Ненкова Марова

„Птицата 3”

Цветан Казанджиев

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ЖИВОПИС

„Звезда I”

Цветан Казанджиев

„Звезда II”

Цветан Казанджиев

„Звезда III”

Цончо Стойнов Денев

„Зима”

Цончо Стойнов Денев

„Градина”

Явор Росицов Костадинов

„Някъде І”

Явор Росицов Костадинов

„Някъде ІІ”

 

 

ГРАФИКА

АВТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Алей Хузур

Без име

Божидар Тонев

Рисунка I

Божидар Тонев

Рисунка II

Божидар Тонев

Рисунка III

VIVIANE GRUAIS

CANADA

Награда за чуждестранен художник

Award for foreign artist

 

TERRITORES HABITES V

VIVIANE GRUAIS

TRACES DECRITURE X

 

VIVIANE GRUAIS

POESIE URBANE XXXX

VIVIANE GRUAIS

POESIE URBANE XXXVII

Бранко Николов

„Останалото липсва І”

Бранко Николов

„Останалото липсва ІІ”

Веселин Дамянов - ВЕС

„Horse I”

Веселин Дамянов - ВЕС

„Horse II”

Веселин Жечев Атанасов

„Сух простор”

Веселин Жечев Атанасов

„Сухите”

Гюлчан Башар

Woman, Stain, Art

Галина Павлова

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ГРАФИКА

Мащаби/АриандеI + Икар I

Галина Павлова

Мащаби/АриандеII+ ИкарII

Деница Янева

„Посока I”

Деница Янева

„Посока II”

Деян Иванов Михайлов

„Греховни мисли”

Димитър Анастасов

Цикъл „Равновесие” – „Посоки”

Димитър Анастасов

Цикъл „Равновесие” – „Паднала”

Димитър Кирилов Йовчев

„Забрава”

Димитър Кирилов Йовчев

„Спомен”

Димитър Кирилов Йовчев

„София”

Димитър Кирилов Йовчев

„Спокойствие”

Димитър Кирилов Йовчев

„Реквием”

Елена Драгулелей Димитру

Elena Dragulelei Dimitru

„Под хоризонта -1”

“Below the horizont -1”

 

Елена Драгулелей Димитру

Elena Dragulelei Dimitru

„Под хоризонта -2”

“Below the horizont -2”

 

Иван Бъчваров

„Нагоре II”

Лора Янева

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА ГРАФИКА

„Прегръдките на нощта І”

Лора Янева

„Прегръдките на нощта ІІ”

Лора Янева

„Прегръдките на нощта ІІІ”

Людмил Георгиев

НАГРАДА ГРАФИКА

„Композиция III”

Людмил  Георгиев

„Общение с луна”

Милена Вълчанова

„В тъмното”

Михаил Маринов

„Време”

Олга Ваткова

„Плевен. Стара Главна”

Олга Ваткова

„Бръшлян”

Petala Eftichia

“Athina”

Petala Eftichia

“Lovers”

Славко Славов

„Море І”

Славко Славов

„Море ІІ”

Стефка Ралевска

„Безценно I”

Стефка Ралевска

„Безценно II”

Стефка Ралевска

„Мистично”

Стойко Георгиев Сакалиев

Цикъл „Бягащи линии:Пробив”

СКУЛПТУРА

АВТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Айтен Огутжу

Behind (Ardindari)

Атанас Стоянов

„Котва”

Бехчет Данаджъ

„Поезия от лунна светлина”

Валентин Красимиров Митев

„Попътен вятър”

Веселин Константинов Костадинов

„Една жена”

Владимир Теодоров Мичев

„Шушки”

Георги Узунов

„Отдих”

Деница Иванова Дакова

„Чупливо”

„Fragile”

Диана Тончева Златева

„Шопинг”

Дилян Пламенов Ангелов

„Ръка”

Иван Георгиев Петков

„1”

Иван Георгиев Тотев

„Близост”

Иван Георгиев Тотев

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА СКУЛПТУРА

„Двама”

Красимира Веселинова Костадинова

„Бик”

Красимира Веселинова Костадинова

„Риба”

Мариана Манева

„Ритъм”

Николай Ленков Маринов

„Натюрморт І”

Николай Ленков Маринов

„Натюрморт ІІ”

Румен Михайлов

„Следи от миналото І”

Румен Михайлов

„Следи от миналото ІІ”

Румяна Михайлова Русинова

 

„Самодива”

Румяна Михайлова Русинова НАГРАДА ЗА СКУЛПТУРА

 

„Русаля”

Славина Русева Русева

„Утро”

Теодор Даскалов

НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА СКУЛПТУРА

‘‘Вечност‘‘

Теодор Даскалов

‘‘Пан‘‘

 

 

 

 

 

 

 

НЕТРАДИЦИОННИ ФОРМИ

АВТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Адриан Аврамов

„Спектрализация”

Адриан Аврамов

„Дефрагментация”

Веселка Николова

„Докосване”